Viện Biến đổi Khí hậu Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TPHCM

Tin tức - Sự kiện

Tiếp Đoàn công tác số 2 theo Chương trình Đối tác doanh nghiệp (BPP) của Tổng Lãnh Sự quán Úc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác doanh nghiệp (BPP) của Tổng Lãnh sự quán Úc tại Tp. Hồ Chí Minh (theo Công hàm số 84/23, ngày 6 tháng 03 năm 2023), Viện Biến đổi Khí hậu (Viện BĐKH) đã có buổi tiếp Đoàn công tác số 2 vào chiều ngày 24/03/2024 nhằm: trao đổi tìm hiểu tiềm năng hợp...

Xem chi tiết

Hình ảnh

Lĩnh vực hoạt động

Đối tác